top of page
14283D08-75A7-4FB8-B0F5-B8E9207FB3AE.jpe

UPCOMING EVENTS

 • Nebraska vs Northwestern
  Nebraska vs Northwestern
  Sat Oct 21st | Time: TBD
  The Brazen Tavern
  Sat Oct 21st | Time: TBD
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Sat Oct 21st | Time: TBD
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Share
 • Nebraska @ Michigan State
  Nebraska @ Michigan State
  Sat, Nov 4th | Time TBA
  The Brazen Tavern
  Sat, Nov 4th | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Sat, Nov 4th | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Share
 • Nebraska vs Purdue
  Nebraska vs Purdue
  Sat, Nov 4 | Time TBA
  The Brazen Tavern
  Sat, Nov 4 | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Sat, Nov 4 | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Share
 • Nebraska @ Wisconsin
  Nebraska @ Wisconsin
  Sat, Nov 18 | Time TBA
  The Brazen Tavern
  Sat, Nov 18 | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Sat, Nov 18 | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Share
 • Nebraska vs Michigan
  Nebraska vs Michigan
  Sat, Sept 30th | Time TBA
  The Brazen Tavern
  Sat, Sept 30th | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Sat, Sept 30th | Time TBA
  The Brazen Tavern, 356 W 44th St, New York, NY 10036, USA
  Share
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page